Pajisjet e mbështetura

Kontrolloni listën e pajisjeve të mbështetura në faqen e mbështetjes të Canon PRINT Business.
Mund të hyni te faqja e mbështetjes duke ndjekur procedurën më poshtë.
Nga ky aplikacion
Trokitni te [] > [Help] (Ndihma) në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor → trokitni te lidhja për sajtin e mbështetjes në faqen kryesore.
Nga App Store
Hyni nga faqja e shkarkimit të Canon PRINT Business.
Nga sajti i uebit i Canon
Kërkoni "Canon PRINT Business".
SHËNIM
Në varësi të modelit të pajisjes, mund të duhet të përditësoni firmuerin. Nëse aplikacioni shfaq një mesazh që ju kërkon të përditësoni firmuerin, përditësoni firmuerin e pajisjes shumëfunksionale.
Nëse specifikoni një server printimi si destinacioni i daljes, kërkoni manualisht për serverin duke specifikuar adresën IP/DNS-në.
Pajisja shumëfunksionale me opsionin e serverit të jashtëm të instaluar nuk mbështetet në këtë aplikacion.