Çfarë është Data Conversion Service?

Data Conversion Service është një shërbim falas për t'u përdorur kur shikoni paraprakisht dhe printoni skedarë të caktuar.
Kur printoni një skedar të Microsoft Office, duke kryer korrigjimin e strukturës me Data Conversion Service në internet, mund ta printoni skedarin me strukturën e tij origjinale.
Nëse përdorni Data Conversion Service, kryhet një proces pasqyrimi duke komunikuar me një server në internet. Në varësi të përmbajtjes të të dhënave që do të printohen dhe mjedisit të komunikimit që po përdorni, ngarkimi dhe shkarkimi i të dhënave mund të zgjatë disa minuta secili.
Për të kontrolluar informacionet e mirëmbajtjes
Data Conversion Service kryen një proces pasqyrimi duke komunikuar me një server nëpërmjet internetit. Ky shërbim ndonjëherë është i padisponueshëm për shkak të mirëmbajtjes.
Për të kontrolluar informacionet e mirëmbajtjes, trokitni tek [] > [Information] (Informacione) > [About] (Rreth) > [Maintenance Information] (Informacionet e mirëmbajtjes) në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
SHËNIM
Kur përdorni Data Conversion Service për herë të parë, shfaqen Terms of Use. Lexoni përmbajtjen dhe nëse jeni dakord, trokitni te [Agree] (Pranoj). Mund t'i verifikoni Terms of Use duke trokitur tek [] > [Information] (Informacione) > [About] (Rreth) > [Terms of Use] (Kushtet e përdorimit) nga ekrani kryesor i Canon PRINT Business.
Nëse nuk e përdorni Data Conversion Service, të dhënat e printimit mund të mos dalin saktë.

Tema të ngjashme