Printohen fletë Excel që nuk janë zgjedhur

Kur printoni skedarë Microsoft Excel (xls dhe xlsx) që përfshijnë shumë fletë me Data Conversion Service, të gjitha fletët janë objekt i printimit.
Pasi të përfundojë Data Conversion Service, fshini faqet e padëshiruara në ekranin [Preview] (Pamja paraprake).