Kufizimet për përdorimin e printimit të drejtpërdrejtë të PDF-së

Për pajisjet me funksionin e printimit PDF direkt ose printimit PS, dërgoni skedën PDF direkt në pajisjen që do të printojë.
Kini kujdes nga të mëposhtmet kur bëni këtë.
Pamja paraprake e printimit që shfaqet në ekranin [Preview] (Pamja paraprake) dhe rezultati aktual i printimit mund të ndryshojnë.
Nuk mund ta fshini në ekranin e zmadhuar të pamjes paraprake një faqe që nuk dëshironi ta printoni. Për të përcaktuar faqet që dëshironi të printoni, bëjeni në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit) > [Print Range] (Gama e printimit).
Në varësi të pajisjes që po përdorni, mund të mos mbështetet printimi i një skedari PDF ku mund të jetë vendosur një fjalëkalim. Në pajisje të tilla, nëse përpiqeni të printoni një skedar PDF ku është vendosur një fjalëkalim, printimi anulohet nga pajisja.
Për të printuar një skedar PDF në të cilin është caktuar një fjalëkalim, caktoni [Printer Details] (Detajet e printerit) > [Print Options] (Opsionet e printimit) > [PDF Direct Print] (Printimi i drejtpërdrejtë i PDF-së) në Off.
Nëse ndodh një gabim kur printoni një skedë PDF në të cilin është vendosur një fjalëkalim, nuk shfaqet mesazh gabimi në terminalin celular.