Kufizimet për pamjen paraprake dhe printimin e dokumenteve

Nëse e aktivizoni këtë aplikacion nga aplikacione të tjera dhe printoni dokumente të tjera përveç skedave PDF, ky aplikacion mund të mos hapet mirë dhe skedat mund të mos jenë në gjendje të shikohen ose printohen saktë.
Skedarët e Microsoft Office
Kur printoni një skedar të Microsoft Office, duke kryer korrigjimin e strukturës me Data Conversion Service, mund ta printoni skedarin me strukturën e tij origjinale.
Skedarët PDF
Konvertoni skedën në PDF dhe printojeni. Nëse po përdorni fonte të veçanta, aktivizoni parametrin për ngulitjen e fonteve kur konvertoni në PDF.
Nëse përdoret një nivel enkriptimi që nuk mbështetet nga iOS, si për shembull enkriptim 256-bitësh ose enkriptim me certifikatë dixhitale, nuk mund të printoni një PDF me Canon PRINT Business.
Në këtë rast, shfaqet një mesazh që thotë se skedari nuk mund të hapet. Për të printuar me Canon PRINT Business, ndryshoni nivelin e enkriptimit të PDF-së në një kompjuter.
Ekrani [Preview] (Pamja paraprake) mund të mos shfaqet saktë për skedarët PDF që përdorin funksionin e shënimit.