Veprimet kur merrni një telefonatë

Meqenëse sistemi operativ i terminalit celular mbështet detyrat e shumëfishta, edhe kur merrni një telefonatë ndërsa përdorni aplikacionin, vazhdon të ruhet statusi që ishte para se të vinte telefonata, dhe ekrani i aplikacionit kthehet kur të mbarojë telefonata. Rastet ku statusi para telefonatës nuk ruhet janë si më poshtë.
Gjatë skanimit
Nëse tejkalohet koha e aktivizimit, procesi i skanimit anulohet.
Ndërkohë që po krijohet një pamje paraprake e dokumentit lokal
Nëse koha efektive kalohet, procesi i pamjes pezullohet përkohësisht dhe vazhdon pasi të ketë mbaruar telefonata.
Gjatë ngarkimit në memorien cloud/shkarkimit nga memoria cloud/krijimit të një pamjeje të të dhënave në memorien cloud
Nëse tejkalohet koha efektive, procesi i ruajtjes anulohet.
Gjatë përpunimit të printimit
Nëse tejkalohet koha efektive, procesi i printimit anulohet.