Menutip weergeven

U kunt de gebruiksinstructies die in het beginscherm worden weergegeven wanneer u deze app voor het eerst activeert, opnieuw weergeven.

Procedures

1.Tik op [] in de rechterbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business → [App Settings] (App-instellingen).
2.Zet [Menu Tip] (Menutip) op On.

Resultaat

De gebruiksinstructies worden weer weergegeven zodra het beginscherm weer wordt weergegeven.