Een SNMP-communitynaam instellen

U kunt een SNMP-communitynaam instellen. De standaardnaam is "public". Het is normaal gesproken niet nodig om deze instelling aan te passen.

Procedures

1.Tik op [] in de rechterbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business → [App Settings] (App-instellingen).
2.Tik op [SNMP Community Name] (SNMP-communitynaam).
3.Voer een SNMP-communitynaam in → tik op [OK].

Resultaat

De ingestelde SNMP-communitynaam wordt weergegeven in het scherm [App Settings] (App-instellingen) > [SNMP Community Name] (SNMP-communitynaam).