Afbeeldingen vastleggen met de camera

Gebruik de camera om foto's te maken en deze in PDF-indeling in deze app te importeren. U kunt de afbeelding bijsnijden en vervorming corrigeren voordat u de foto naar PDF converteert.

Procedures

1.Tik in het beginscherm Canon PRINT Business op [Capture] (Leg vast).
Wanneer het dialoogvenster voor het selecteren van een app wordt weergegeven
Selecteer de gewenste camera-app.
2.Maak een foto van het document dat u wilt lezen.
3.Selecteer het gewenste deel van de afbeelding in het scherm [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Gecorr. Vervorming (trapezium)).
De begrenzing aanpassen
[]/[]:
Door te tikken op [] wordt het hele gebied geselecteerd. Als u tikt op [], wordt het gebied automatisch ingesteld.
[]/[]:
Door []/[] te verplaatsen, kunt u het gebied handmatig aanpassen.
Een hoogte-breedteverhouding selecteren
[Auto] (Automatisch)/[A4]/[LTR] (Letter):
Het geselecteerde gedeelte van de afbeelding wordt gecorrigeerd in overeenstemming met de geselecteerde hoogte-breedteverhouding.
4.Tik op [Next] (Volgende).
5.Corrigeer de afbeelding in het scherm [Image Processing Mode] (Beeldbewerkingsmodus).
[]:
Draait de afbeelding linksom.
[Paper] (Papier):
Een geschikte modus voor het vastleggen van het originele papier.
[Whiteboard 1]:
Een geschikte modus voor het vastleggen van afbeeldingen op het whiteboard. Hiermee kunt u schaduwen, onregelmatigheden en reflecties verwijderen.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Whiteboard 2 (Dik)):
Een geschikte modus voor het vastleggen van afbeeldingen op het whiteboard. Hiermee kunt u niet alleen schaduwen, onregelmatigheden en reflecties verwijderen, maar ook wazige letters en lijnen corrigeren.
[Off] (Uit):
Correctie wordt niet uitgevoerd.
6.Tik op [Store] (Opslaan).
Selecteer de compressiesnelheid.
Een voorbeeld van de opgeslagen PDF wordt weergegeven.
OPMERKING
In het geval van [Whiteboard 1] worden wazige letters en lijnen mogelijk opgebroken.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Whiteboard 2 (Dik)) kan niet alle wazige letters en lijnen corrigeren.

Verwante onderwerpen