De voorbeeldweergave weergeven

In de voorbeeldweergave kunt u gegevensvoorbeelden controleren, verzenden via e-mail en printen.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Openen in Adobe Acrobat)
Als Adobe Acrobat is geïnstalleerd in de mobiele terminal die u gebruikt, opent u het PDF-voorbeeld met Adobe Acrobat.
[Open in] (Openen in)
Opent het gegevensvoorbeeld in een andere app die op het mobiele apparaat is geïnstalleerd.
[]
Verzendt het gegevensvoorbeeld per e-mail.
Door te tikken op [] en een e-mailprogramma te selecteren wordt een bestand met gescande gegevens als bijlage toegevoegd aan een nieuw e-mailbericht.
[]
Print het gegevensvoorbeeld. Door te tikken op [] wordt het scherm [Preview] (Voorbeeld) met de te printen gegevens weergegeven.