Notaties die in de handleiding worden gebruikt

Dit verklaart de symbolen en instellingen die in deze handleiding worden gebruikt.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

In deze gebruikershandleiding worden de symbolen weergegeven die de volgende aanduiding geven op de items en handelingen die moeten worden gevolgd bij gebruik van dit product.
BELANGRIJK
Geeft de operationele vereisten en beperkingen aan. Lees deze items zorgvuldig door zodat het product correct wordt gebruikt en vermijd beschadiging van het product.
OPMERKING
Geeft een verduidelijking van een bediening aan of bevat aanvullende toelichtingen voor een procedure. Het lezen van deze notities wordt sterk aanbevolen.

Over Instellingen

In deze handleiding worden de namen van instellingen op het computerscherm zoals in de volgende voorbeelden weergegeven.
Voorbeeld:
[Print] (Afdrukken)
[OK]