Systeemvereisten van de Handleiding

De handleiding werkt met de volgende internetbrowsers. Gebruik de handleiding met de scriptfuncties en cookies geactiveerd in de internetbrowser.
Windows
Internet Explorer 9 en later
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome *
macOS
Safari
Firefox
Chrome *
Linux
Firefox
iOS
Safari *
Android
Chrome *

* Alleen wanneer door de handleiding wordt gebladerd op internet.