Handelsmerken

Android, Chrome, Google Play en Gmail zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Google Inc.
macOS en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.
iOS is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon gebeurt onder licentie.
Alle merknamen en productnamen in dit document zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
All other trademarks are the property of their respective owners.