Het configuratiescherm van het apparaat weergeven

U kunt een bedieningspaneel dat equivalent is aan het bedieningspaneel van het apparaat op een mobiele terminal weergeven. Hierdoor kunt u het apparaat bedienen om het printen te configureren en opdrachten uit te voeren, enz. zonder het bedieningspaneel aan te raken.
OPMERKING
Andere gebruikers kunnen hetzelfde apparaat niet bedienen terwijl deze functie wordt gebruikt.
Het scherm van de mobiele terminal wordt ook weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat terwijl deze functie wordt gebruikt. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie, aangezien het scherm dat wordt bediend mogelijk door andere gebruikers kan worden gezien.

Vereisten

De instelling voor bediening op afstand is ingeschakeld op het te gebruiken apparaat.
Volg de onderstaande procedure om de instelling via het bedieningspaneel of Remote UI van het apparaat in te schakelen.
Vanaf het bedieningspaneel van het apparaat
Scherm [Management Settings] (Beheerinstellingen)> [License/Other] (Licentie/overige) van (Settings/Registration) → stel [Remote Operation Settings] (Instellingen bediening op afstand) in op [On] (Aan).
Van de Remote UI
Scherm [Management Settings] (Beheerinstellingen)> [License/Other] (Licentie/overige)> [Remote Operation Settings] (Instellingen bediening op afstand) van [Settings/Registration] (Instellingen/Registratie) → inschakelen [Use Remote Operation] (Gebruik bediening op afstand) → klik op [OK].
U kunt ook verbinding maken met het Remote UI van het [Printer Details] (Printergegevens) scherm van Canon PRINT Business.

Procedures

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het Canon PRINT Business beginscherm.
Het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) wordt weergegeven.
2.Selecteer het apparaat waarvoor u het configuratiescherm wilt weergeven.
3.Tik op [Other Functions] (Overige functies) in het beginscherm van Canon PRINT Business.
4.Tik op [Remote Operation] (Bediening op afstand).
Als het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, voert u het wachtwoord in dat in het apparaat is ingesteld en tikt u op [Log In] (Aanmelden).
BELANGRIJK
Laat de mobiele terminal niet onbeheerd achter terwijl het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven. Als de verbinding met het Wi-Fi-netwerk is verbroken terwijl het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, kan deze functie de volgende keer dat deze wordt gestart mogelijk niet correct worden gebruikt.
Als een bericht wordt weergegeven dat er geen verbinding kan worden gemaakt met het apparaat terwijl de instelling voor bediening op afstand is ingeschakeld, start u deze functie opnieuw nadat u het apparaat uit en weer in hebt ingeschakeld. Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen in de handleiding van het apparaat wanneer u het uitschakelt.

Resultaat

Een bedieningspaneel gelijk aan het bedieningspaneel van het apparaat wordt weergegeven op de mobiele terminal.
Tik op [Exit] (Verlaten) om af te sluiten.
BELANGRIJK
Andere gebruikers kunnen hetzelfde apparaat niet gebruiken, tenzij u op [Exit] (Verlaten) tikt.