De app gebruiken om gescande gegevens vanaf een apparaat te verzenden

Met deze app kunt u de scanfunctie van een apparaat inschakelen, de scaninstellingen wijzigen en gescande gegevens verzenden.
Knoppen voor het verzenden van gescande gegevens via e-mail of aan uzelf worden automatisch geregistreerd, maar u kunt ook gepersonaliseerde instellingen opslaan.
Door veelgebruikte instellingen en bestemmingen onder knoppen te registreren, kunt u de geregistreerde verrichtingen met een druk op de knop eenvoudig uitvoeren. De geregistreerde knoppen kunnen worden gebruikt op alle multifunctionele apparaten die deze functie ondersteunen.

Vereisten

Met het te gebruiken apparaat kunt u taken uitvoeren vanaf mobiele terminals
Volg de onderstaande procedure om de instelling via het bedieningspaneel van het apparaat in te schakelen.
Scherm [Management Settings] (Beheerinstellingen)> [License/Other] (Licentie/overige) van (Instellingen/Registratie) → stel [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Taken laten uitvoeren vanaf mobiel apparaat) in op [On] (Aan).
[Log in as Guest user] (Meld u aan als gastgebruiker) is uitgeschakeld in [App Settings] (App-instellingen) > [User Information] (Gebruikersinformatie)
[App Settings] (App-instellingen) > [Send To] (Verzend naar) is ingesteld (als u de gescande gegevens naar uzelf verzendt)
OPMERKING
Als de gebruikersverificatie van het apparaat is ingesteld en [Display When Function Is Selected] (Weergeven wanneer functie is geselecteerd) is ingesteld in [Login Screen Display Settings] (Weergave-instellingen inlogscherm), geef dan een van de volgende schermen weer voordat u de verrichting uitvoert.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Als het softwaretoetsenbord op het toetsenbordverificatiescherm wordt weergegeven, sluit het softwaretoetsenbord dan af voordat u de verrichting uitvoert.

Procedures

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het Canon PRINT Business beginscherm.
Het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) wordt weergegeven.
2.Selecteer het apparaat dat u gebruikt.
3.Tik op [Other Functions] (Overige functies) in het beginscherm van Canon PRINT Business.
4.Tik op [Scan and Send by E-Mail] (Scannen en per e-mail verzenden).
Wanneer u gescande gegevens via e-mail verzendt
5.Tik op het scherm [Scan and Send by E-Mail] (Scannen en per e-mail verzenden) op [Scan and Send by E-Mail] (Scannen en per e-mail verzenden).
6.Voer het bestemmingsadres, onderwerp en de tekst in.
Tik op [+] om het adresboek van de mobiele terminal te openen en een bestemming te selecteren.
Tik op [Detailed Settings] (Gedetailleerde instellingen) om de scaninstellingen te wijzigen.
7.Plaats de originelen op het apparaat en tik op [Start] (Starten).
De taak wordt mogelijk geannuleerd als u de originelen plaatst nadat u op [Start] (Starten) hebt getikt.
8.Bevestig de bestemming op het weergegeven scherm en tik op [OK].
Als het scherm [Enter PIN Code] (Pincode invoeren) wordt weergegeven, voer dan de viercijferige pincode in die op het scherm van het apparaat wordt weergegeven.
OPMERKING
De app heeft mogelijk geen toegang tot bestemmingen, afhankelijk van welke adresboekapp u gebruikt. Gebruik in dat geval een andere adresboekapp.
Wanneer u gescande gegevens naar uzelf verzendt
5.Tik op het scherm [Scan and Send by E-Mail] (Scannen en per e-mail verzenden) op [Scan and Send to Myself] (Scannen en naar mijzelf verzenden).
6.Voer het onderwerp en de tekst in.
U kunt de bestemming wijzigen in [App Settings] (App-instellingen) > [Send To] (Verzend naar).
Tik op [Detailed Settings] (Gedetailleerde instellingen) om de scaninstellingen te wijzigen.
7.Plaats de originelen op het apparaat en tik op [Start] (Starten).
De taak wordt mogelijk geannuleerd als u de originelen plaatst nadat u op [Start] (Starten) hebt getikt.
8.Bevestig de bestemming op het weergegeven scherm en tik op [OK].
Als het scherm [Enter PIN Code] (Pincode invoeren) wordt weergegeven, voer dan de viercijferige pincode in die op het scherm van het apparaat wordt weergegeven.
Wanneer u een nieuwe knop registreert
5.Tik op het scherm [Scan and Send by E-Mail] (Scannen en per e-mail verzenden) op [Add Button] (Knop toevoegen).
6.Specificeer de instellingen die u voor de knop wilt registreren, het e-mailadres van de ontvanger en een knopnaam en tik op [Store] (Opslaan).
OPMERKING
De instellingen van het apparaat worden gebruikt voor alle instellingen die niet in de app zijn geconfigureerd.

Resultaat

De gescande gegevens worden naar de opgegeven bestemming verzonden.
Als u een nieuwe knop hebt geregistreerd, wordt deze toegevoegd aan het scherm [Scan and Send by E-Mail] (Scannen en per e-mail verzenden).
OPMERKING
Tik op [] rechts van een knop om de instellingen van een geregistreerde knop te wijzigen.
Tik op het pictogram [Edit] (Bewerken) rechtsboven in het scherm om de knoppen te sorteren of een knop te verwijderen.
Als het bericht "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred." wordt weergegeven, meld u dan aan op het apparaat voordat u de verrichting uitvoert, of wijzig de instellingen van het visuele bericht van het apparaat.
Als het bericht "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed." wordt weergegeven, controleer dan de [Scan and Send] (Scan en verzend)-instellingen van het apparaat en wijzig instellingen die conflicteren met de instellingen in de app.

Verwante onderwerpen