Het scherm [Printer Details] (Printergegevens) bekijken

U kunt gedetailleerde apparaatgegevens raadplegen.
De apparaatstatus, [Printer Name] (Printernaam), [Product Name] (Productnaam), [IP Address] (IP-adres) en [MAC Address] (MAC-adres) weergeven.
[Update Printer Information] (Werk printerinformatie bij)
Deze functie wordt weergegeven als het apparaat het ophalen van configuratiegegevens ondersteunt. De apparaatgegevens worden opgehaald en de volgende gegevens worden weergegeven in het scherm [Print Settings] (Afdrukinstellingen), afhankelijk van de functies die zijn geïnstalleerd en door het apparaat worden ondersteund.
[Output Method] (Uitvoermethode) > [Secure Print] (Beveiligd afdrukken), [Save] (Sla op)
[Authentication Mode] (Authenticatiemodus)
[2-Sided] (Dubbelzijdig)
[Staple] (Nieten)
Normaal gesproken worden gegevens opgehaald en toegepast in het scherm [Print Settings] (Afdrukinstellingen) wanneer het apparaat wordt geregistreerd. Gebruik deze functie in de volgende gevallen.
De configuratiegegevens van het apparaat kunnen niet worden opgehaald tijdens de registratie van het apparaat.
De opties van het apparaat worden gewijzigd na registratie.
OPMERKING
Als de configuratiegegevens van het apparaat niet kunnen worden opgehaald, worden alle items weergegeven in het scherm [Print Settings] (Afdrukinstellingen).
[Port Settings] (Poortinstellingen)
U kunt de wachtrijnaam en het type printerpoort van het apparaat instellen.
[Print Options] (Printopties)
Schakelt direct printen van PDF-bestanden in of uit wanneer een PDF-bestand wordt geprint vanaf een apparaat dat direct printen van PDF-bestanden ondersteunt.
[Remove from List] (Verwijder uit lijst)
U kunt een weergegeven apparaat verwijderen uit de schermlijst [Select Printer] (Selecteer Printer).
[Remote UI] (UI op afstand)
U kunt de Remote UI voor het apparaat weergeven. Wanneer een bericht [Check the details using the Remote UI.] (Configureer instellingen voor het gebruik van de UI op afstand.) wordt weergegeven in [Scanner]/[Printer], tikt u op [Remote UI] (UI op afstand) om de informatie te controleren.
OPMERKING
Tik op het pictogram van deze app in het beginscherm van uw mobiele terminal om na het weergeven van de Remote UI terug te keren naar de app.
Afhankelijk van het apparaat, kan de Remote UI mogelijk niet worden weergegeven vanaf de mobiele terminal. Controleer in dit geval de status van het apparaat op de Remote UI van de pc of het bedieningspaneel van het apparaat.
Als de Remote UI wordt weergegeven vanaf de mobiele terminal, kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken, waaronder bestandsbewerkingen. Als dit gebeurt, voert u de handelingen uit vanaf de Remote UI die wordt weergegeven op de pc of het bedieningspaneel van het apparaat.
Als er proxyinstellingen zijn ingesteld met behulp van de Wi-Fi-instellingen van de mobiele terminal, kunt u de Remote UI niet weergeven van het apparaat dat u hebt geregistreerd met behulp van Wi-Fi Direct. Controleer in dit geval de apparaatstatus die wordt weergegeven op de Remote UI van de pc of op het bedieningspaneel van het apparaat.
[Support Site] (Ondersteuningssite)
U kunt de ondersteuningswebsite van Canon openen.