Het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) bekijken

In het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) kunt u de apparaatgegevens en apparaatstatus controleren en het apparaat dat u wilt gebruiken, selecteren in de lijst met geregistreerde apparaten.
[] (toegangspunt)
Geeft de status van de draadloze LAN-verbinding en de SSID van het access point weer. Als u op [] tikt, wordt het scherm voor Wi-Fi-instellingen van de mobiele terminal weergegeven.
Apparatenlijst
De geregistreerde apparaten worden in een lijst weergegeven. U kunt de apparaatgegevens en de status controleren aan de hand van het pictogram. Door te tikken op de apparaatnaam kunt u het apparaat selecteren om het te gebruiken.
Als u tikt op het pictogram voor details, kunt u de gegevens van het apparaat bekijken in het scherm [Printer Details] (Printergegevens).
[]: Apparaten waarvan de maximale papierbreedte A4/Letter is.
[]: Kleurenprinters.
[]: Zwart-witprinters.
[]: Apparaten die direct printen van PDF-bestanden ondersteunen.*
*Apparaten uitgerust met de functie voor direct printen van PDF-bestanden of printen van PS, of waarop een optionele HDD, ROM of RAM is aangesloten
[]: Informatie van het apparaat beschikbaar.
Geef de Remote UI weer vanuit het scherm [Printer Details] (Printergegevens) en controleer de informatie.
Een apparaat verwijderen
Houd de naam van het apparaat ingedrukt en tik vervolgens op [Delete] (Verwijderen) in het weergegeven dialoogvenster.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisch zoeken (wifi))
Automatisch in het netwerk zoeken naar apparaten waarmee het mobiele apparaat is verbonden.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Handmatig zoeken (wifi))
Zoeken naar apparaten door het IP-adres of de DNS-naam (FQDN) op te geven.
[QR Code] (QR-code)
QR-codes scannen van apparaten die QR-codes kunnen weergeven en die apparaten registreren.
[Nearby Printers] (Printers in de buurt)
Automatisch apparaten met Bluetooth detecteren.