De inhoud van een e-mailbericht printen

U kunt de inhoud van een e-mail converteren naar een bestandstype dat compatibel is met deze app.
U kunt een e-mail met de volgende methode printen.
Sla het e-mailscherm op als screenshot en print dit
Sla het screenshot op het mobiele apparaat op. Met deze app kunt u opgeslagen afbeeldingen selecteren en printen.
OPMERKING
De procedure voor het maken van screenshots is afhankelijk van het gebruikte mobiele apparaat. Tevens wordt in bepaalde gevallen het maken van screenshots niet ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het mobiele apparaat.
Converteer de tekst van een e-mail naar een PDF-bestand en print dit
Converteer de e-mailtekst naar een PDF-bestand middels een app waarmee PDF-bestanden kunnen worden gemaakt. Met deze app kunt u een PDF-bestand selecteren en printen.
Printen via Canon Print Service
Start Canon Print Service via Gmail en print een e-mail. U kunt Canon Print Service downloaden vanaf Google Play.

Verwante onderwerpen