Instellingen toewijzen aan het Quick Menu van het apparaat (imageRUNNER ADVANCE-serie bij gebruik van de [Scan and Send] (Scan en verzend)-functie)

Als u de instellingen in het Quick Menu invoert, hoeft u de instellingen van de verzendbestemming en de scaninstellingen niet meer in te voeren.

Procedures

Instellingen toewijzen aan het Quick Menu

1.Druk op [Scan and Send] (Scan en verzend) op het bedieningspaneel van het apparaat.
2.Configureer de scaninstellingen.
3.Druk op [].
4.Druk op [Register to Quick Menu] (Registreer bij Snelmenu).
5.Druk op [Next] (Volgende).
6.Koppel de instellingen aan de gewenste knoppen → druk op [Next] (Volgende).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Toon bevestigingsscherm bij het oproepen):
Wanneer de instellingen worden opgeroepen, wordt een bevestiging van de instellingen in het scherm weergegeven.
Als u deze instelling op [Off] (Uit) zet, wordt geen bevestiging van de instellingen in het scherm weergegeven wanneer de instellingen worden opgeroepen.
[Start Operation for Recall] (Start actie voor oproepen):
De taak wordt uitgevoerd zodra u de knop indrukt, u hoeft niet op [] (Start) te drukken.
7.Selecteer een registratielocatie in [Personal] (Persoonlijk) en [Shared] (Gedeelde) → druk op de gewenste knop om deze toe te wijzen → druk op [Next] (Volgende).
8.Druk op [Name] (Naam)/[Comment] (Opmerking) → voer een naam/opmerking in → druk op [OK].
9.Druk op [OK] → [Close] (Sluiten).
Scaninstellingen worden geregistreerd in het Quick Menu.

De toegewezen instellingen oproepen vanaf het Quick Menu

1.Druk op [] (Quick Menu).
2.Selecteer [Personal] (Persoonlijk) of [Shared] (Gedeelde) → druk op de knop die u wilt gebruiken.
3.Druk op [Yes] (Ja).
OPMERKING
Afhankelijk van de netwerkinstellingen van het apparaat, de draadloze router en het mobiele apparaat, kan het IP-adres van het mobiele apparaat mogelijk niet worden vastgesteld. Druk in dit geval in het scherm [Scan and Send] (Scan en verzend) van het apparaat op [Details] en wijzig het IP-adres dat is ingevoerd in [Host Name] (Hostnaam).

Resultaat

Geregistreerde scaninstellingen worden opgeroepen vanuit het Quick Menu.