Er kan geen directe verbinding met het apparaat worden gemaakt

Als de netwerkinstellingen van het apparaat en de mobiele terminal die u gebruikt niet juist zijn geconfigureerd, kunt u mogelijk niet direct verbinding maken, ook niet met een apparaat dat door deze app wordt herkend.
Controleer het volgende als u niet direct verbinding kunt maken met een apparaat.
Netwerkinstellingen van de mobiele terminal
Is het verbonden met het netwerk van het apparaat dat u gebruikt?
OPMERKING
Als u een netwerk handmatig toevoegt en hiermee verbinding maakt in de Wi-Fi-instellingen van de mobiele terminal, kunt u in het vervolg mogelijk niet direct verbinding maken. In dat geval verwijdert u het handmatig toegevoegde netwerk uit de netwerklijst in de Wi-Fi-instellingen en maakt u opnieuw verbinding met het netwerk van het apparaat dat u gebruikt.
Systeeminstellingen van het apparaat
Is het apparaat ingeschakeld?
Is directe verbinding gestart?
Instellingen van deze app
Heeft het aantal geregistreerde apparaten de bovengrens bereikt?
In deze app kunnen maximaal 10 apparaten worden geregistreerd. Als in totaal 10 apparaten zijn geregistreerd, moeten geregistreerde apparaten worden verwijderd voordat u apparaten kunt zoeken.
Als u geen verbinding met een geregistreerd apparaat kunt maken, verwijder het apparaat dan van het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) en registreer het opnieuw.
Hebt u de nieuwste versie van deze app geïnstalleerd?