Kan de Remote UI niet weergeven vanuit de mobiele terminal

Afhankelijk van het apparaat, kan de Remote UI mogelijk niet worden weergegeven vanaf de mobiele terminal. Controleer in dit geval de status van het apparaat op de Remote UI van de pc of het bedieningspaneel van het apparaat.
Als de Remote UI wordt weergegeven vanaf de mobiele terminal, kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken, waaronder bestandsbewerkingen. Als dit gebeurt, voert u de handelingen uit vanaf de Remote UI die wordt weergegeven op de pc of het bedieningspaneel van het apparaat.
Als er proxyinstellingen zijn ingesteld met behulp van de Wi-Fi-instellingen van de mobiele terminal, kunt u de Remote UI niet weergeven van het apparaat dat u hebt geregistreerd met behulp van Wi-Fi Direct. Controleer in dit geval de apparaatstatus die wordt weergegeven op de Remote UI van de pc of op het bedieningspaneel van het apparaat.