Welke poortnummers moeten in een firewall worden doorgelaten

Canon PRINT Business gebruikt de volgende poortnummers.
80 (TCP): WSD
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): Voor het volgende (HTTPS)
Communicatie met opslag in de cloud
Communicatie met Data Conversion Service
Overdracht van de gebruiksstatus
515 (TCP) / 9100 (TCP): Voor printtaken
5900 (TCP): Voor bediening op afstand met de apparaten
8000 (TCP): REST
8080 (TCP): WebDAV*
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): Voor het ophalen van informatie van apparaten uit de MF-serie
47545 (UDP): Voor het ophalen van apparaatinformatie
* U kunt het poortnummer voor WebDAV wijzigen in [App Settings] (App-instellingen) > [WebDAV Port] (WebDAV-poort).