Printen niet mogelijk

Controleer het volgende.
Status van het apparaat
Is het apparaat ingeschakeld?
Is de printinstelling LPD (LPR) van het apparaat ingesteld op [On] (Aan)?
Is het apparaat verbonden met internet?
OPMERKING
De bevestigingsmethode kan per apparaatmodel verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen bij het apparaat.
Instellingen van deze app
Als u een printserver gebruikt, komt de gedeelde naam van het apparaat dan overeen met de wachtrijnaam die in deze app is ingesteld?
Afhankelijk van de gebruikte printserver kunt u als de gedeelde naam van een apparaat dat bij de printserver is geregistreerd en de naam die is ingesteld in [Queue Name] (Wachtrijnaam) van Canon PRINT Business niet overeenkomen, mogelijk niet printen.
OPMERKING
Als u een printserver gebruikt en een apparaat registreert dat het UFRII LT-printerstuurprogramma ondersteunt, kunt u mogelijk niet printen.
De tekens die u voor de gebruikersnaam kunt gebruiken, kunnen beperkt zijn, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. Als een beperkte tekenreeks wordt ingesteld in [App Settings] (App-instellingen) > [User Information] (Gebruikersinformatie) van de app of [Output Method] (Uitvoermethode) > [User Name] (Gebruikersnaam) van de printinstellingen, kunt u mogelijk niet printen vanuit deze app.
Gebruikersverificatie
Werkte [Update Printer Information] (Werk printerinformatie bij) naar behoren?
Het bijwerken van de informatie van de verificatiemodus kan beperkt zijn afhankelijk van de apparaatinstellingen. Tik op [Update Printer Information] (Werk printerinformatie bij), verkrijg de laatste configuratie-informatie van het apparaat en bekijk de ondersteunde verificatiemodi.
Wordt het printen vanaf het apparaat beperkt door gebruikersverificatie?
Als printen vanaf het apparaat beperkt wordt door gebruikersverificatie, stelt u [User Name] (Gebruikersnaam) en [Password] (Wachtwoord) in [Print Settings] (Afdrukinstellingen) > [Authentication Mode] (Authenticatiemodus) > [User Authentication] (Gebruikersauthentificatie) in deze app in.
Zijn de gebruikersgeverifieerde printinstellingen van deze app juist?
Gebruikersgeverifieerd printen kan alleen worden uitgevoerd als [User Name] (Gebruikersnaam) en [Password] (Wachtwoord) correct zijn ingevoerd.
Probeert u gebruikersverificatie uit te voeren als domeingebruiker?
Gebruikersgeverifieerd printen ondersteunt geen domeingebruikers. Stel [User Name] (Gebruikersnaam) en [Password] (Wachtwoord) in als geregistreerd in het apparaat.