De functie [Release and Print] (Geef vrij en print) kan niet worden gebruikt

Als "HTTP 404 Not Found" wordt weergegeven
Controleer het volgende.
Is het apparaat volledig opgestart?
Als het apparaat niet volledig is opgestart, tikt u nogmaals op [Release and Print] (Geef vrij en print) nadat het apparaat volledig is opgestart.
Als er een foutbericht wordt weergegeven
Controleer het volgende.
Staat "_" in de DNS-naam van het apparaat?
Als het apparaat dat u gebruikt niet als IP-adres maar als DNS-naam in deze app is geregistreerd, kan de communicatie met het apparaat mislukken als "_" in de DNS-naam staat.
Controleer de DNS-naam in de lijst met apparaten op het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer). Als "_" in de DNS-naam staat die onder de apparaatnaam wordt weergegeven, zoals device_01.aaa.bbb.com, registreert u het apparaat dat u gebruikt opnieuw door het handmatig te zoeken aan de hand van het IP-adres.
Is Remote UI ingesteld op [Administrator Authentication Mode] (Authenticatiemodus Beheerder)?
Als [Authentication Mode] (Authenticatiemodus) van de Remote UI die u gebruikt op [Administrator Authentication Mode] (Authenticatiemodus Beheerder) is ingesteld, kunt u zich niet bij het apparaat aanmelden vanaf een mobiele terminal. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder van het apparaat.
Wachtwoord beheerdersrechten
Als het wachtwoord voor aanmelden met beheerdersrechten bij het apparaat dat u gebruikt het standaard wachtwoord is, kunt u zich niet aanmelden bij het apparaat. Wijzig in dat geval het wachtwoord.
Gebruikt u een apparaat dat is geregistreerd met Wi-Fi Direct door proxyinstellingen op te geven met behulp van de Wi-Fi-instellingen van de mobiele terminal?
Als er proxyinstellingen zijn ingesteld met behulp van de Wi-Fi-instellingen van de mobiele terminal en u verbonden bent met het apparaat met behulp van Wi-Fi Direct, kan het scherm Release and Print niet worden weergegeven. Voer de handelingen uit op het bedieningspaneel van het apparaat of maak opnieuw verbinding met het apparaat met behulp van een andere methode dan Wi-Fi Direct.
Als de printgegevens niet worden weergegeven
Controleer het volgende.
Zijn de instellingen voor [User Information] (Gebruikersinformatie) juist?
Stel in het scherm [User Information] (Gebruikersinformatie) de gebruikersnaam en domeinnaam in die u bij het vastleggen van de printgegevens hebt gebruikt.
Controleer als u inlogt als domeingebruiker of [User Information] (Gebruikersinformatie) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Gebruik domeinnaam om bij de printer aan te melden) is ingeschakeld.
Zijn de apparaatinstellingen juist?
Als het apparaat zo is ingesteld dat de printgegevens niet worden weergegeven, worden de printgegevens niet weergegeven.
Is de bewaartijd voorbij?
Als de bewaartijd van de printgegevens voorbij is, worden de printgegevens verwijderd.
Heeft een andere gebruiker de printgegevens verwijderd?
Als de printgegevens als [Shared] (Gedeelde) of [Group] (Groeperen) zijn gecategoriseerd, is het mogelijk dat een andere gebruiker de printgegevens heeft geprint of verwijderd.