Het printen van documenten duurt lang

Afhankelijk van de inhoud van de te printen gegevens en de communicatieomgeving die u gebruikt, kan het uploaden en downloaden van gegevens elk een aantal minuten duren als u de Data Conversion Service gebruikt. U kunt de verwerkingstijd als volgt verkorten.
Het gebruik van de Data Conversion Service
Als u op [Print] (Afdrukken) in het scherm [Preview] (Voorbeeld) kunt tikken voordat alle gegevens door de Data Conversion Service zijn verwerkt, wordt het printen gestart. Omdat het verwerken van de gegevens en het printen tegelijk gebeuren, is de verwerkingstijd korter. Als u echter het printbereik in een Excel-bestand (xls en xlsx) hebt aangegeven, kunt u dat pas doen als alle gegevens zijn verwerkt.