Scangegevens worden gescheiden en opgeslagen

In de volgende gevallen worden gescande gegevens opgedeeld in meerdere bestanden.
Wanneer u meerdere originelen scant en uitvoert in JPEG-indeling.
Wanneer u scant met de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) op een imageRUNNER ADVANCE-apparaat waarop de functie [Divide into Pages] (Verdeel in pagina's) is ingeschakeld.
U kunt gegevens die over meerdere bestanden zijn verdeeld als volgt verwerken.
Printen/[Open in] (Openen in)
Werk met één bestand tegelijk via [Documents] (Documenten) in het beginscherm van deze app.
U kunt één bestand tegelijk printen of openen in een andere app. U kunt gegevens die over meerdere bestanden zijn verdeeld, niet printen vanuit het voorbeeldscherm of openen in een andere app.
OPMERKING
Als u werkt vanuit [Documents] (Documenten) in het beginscherm, kunt u tot 20 afbeeldingsbestanden (met uitzondering van bestanden in de TIFF-indeling) in één keer printen.
Voorbeeld van bestand
Tik op [] of [] onder in het voorbeeldscherm om voorbeelden te bekijken en om naar een ander bestandsvoorbeeld te gaan.