De functie [Provide Address] (Vul adres in) kan niet worden gebruikt

Als het apparaat dat u gebruikt niet als IP-adres maar als DNS-naam in deze app is geregistreerd, kan de communicatie met het apparaat mislukken als "_" in de DNS-naam staat.
Controleer de DNS-naam in de lijst met apparaten op het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer). Als "_" in de DNS-naam staat die onder de apparaatnaam wordt weergegeven, zoals device_01.aaa.bbb.com, registreert u het apparaat dat u gebruikt opnieuw door het handmatig te zoeken aan de hand van het IP-adres.