Sette opp et fillagringsmål

Du kan sette opp lagringsmålet for skannede og innhentede filer eller filer lastet ned fra nettskyen.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til høyre på Canon PRINT Business startskjermbildet → trykk på [App Settings] (App-innstillinger).
2.Trykk på [Save Folder Name] (Lagre mappenavn).
3.Velg lagringsplassering på den viste skjermen.

Resultat

Den angitte lagringsplasseringen vises i skjermbildet [App Settings] (App-innstillinger) > [Save Folder Name] (Lagre mappenavn).