Vise menytips

Du kan vise bruksinstruksjonene på startskjermbildet på nytt når du aktiverer dette programmet for første gang.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til høyre på startskjermbildet for Canon PRINT Business → [App Settings] (App-innstillinger).
2.Slå [Menu Tip] (Menytips) [On] (På).

Resultat

Brukerveiledningen vises neste gang startskjermen vises.