Innstilling av WebDAV Port

Du angir WebDAV-portnummeret som brukes ved skanning med en imageRUNNER ADVANCE-enhet.
Standardinnstillingen er "8080".

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til høyre på startskjermbildet for Canon PRINT Business → [App Settings] (App-innstillinger).
2.Trykk på [WebDAV Port].
3.Skriv inn et portnummer i dialogboksen som vises → trykk på [OK].

Resultat

Det angitte nummeret vises i skjermbildet [App Settings] (App-innstillinger) > [WebDAV Port].
MERK
Ikke angi portnummeret som allerede brukes av den mobile terminalen du bruker.
Hvis du bruker [Scan and Send] (Skann og send)-funksjonen for imageRUNNER ADVANCE-serien, må du angi et vertsnavn under [Host Name] (Vertsnavn) i kontrollpanelet på enheten. Angi vertsnavnet i følgende format, inkludert portnummeret, i henhold til instruksjonene som vises på [Scan] (Skanning)-skjermen.
<Eksempel>
Hvis IP-adressen er "192.168.0.xxx" og det nye portnummeret er "8008":
http://192.168.0.xxx:8008/