Angi et SNMP-gruppenavn

Du kan angi et SNMP-gruppenavn. Standardnavnet er "public". Denne innstillingen må vanligvis ikke endres.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til høyre på startskjermbildet for Canon PRINT Business → [App Settings] (App-innstillinger).
2.Trykk på [SNMP Community Name] (SNMP-samfunnsnavn).
3.Angi et SNMP-gruppenavn → trykk på [OK].

Resultat

Det angitte SNMP-fellesskapnavnet vises i skjermbildet [App Settings] (App-innstillinger) > [SNMP Community Name] (SNMP-samfunnsnavn).