Angi brukerinformasjon

Du må på forhånd angi brukerinformasjonen som behøves for å logge på enheten. Den angitte brukerinformasjonen brukes av følgende funksjoner.
Registrering av Bluetooth-enhet
Provide Address (Angi adresse)
Release and Print (Send og skriv ut)
Printer Control Panel Login (Pålogging til skriverkontrollpanel)
Informasjonen du anga kan også brukes under utskrift.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til høyre på startskjermbildet for Canon PRINT Business → [App Settings] (App-innstillinger).
2.Trykk på [User Information] (Brukerinformasjon).
3.Angi brukerinformasjonen.
[Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker):
Lar deg logge på uten å bruke brukerinformasjonen som kan angis med denne appen.
[User Name] (Brukernavn):
Angi brukernavnet.
[Password] (Passord):
Angi passordet.
Ved innstilling av [Domain Name] (Domenenavn)
Skriv inn samme domenenavnet som det du bruker for å logge på enheten.
[Use the same user information when printing] (Bruk den samme brukerinformasjonen ved utskrift):
[User Name] (Brukernavn)/[Password] (Passord)/[Domain Name] (Domenenavn) som du stiller inn brukes i følgende.
[Print Settings] (Utskriftsinnstillinger) > [Output Method] (Utskriftsmetode) > [User Name] (Brukernavn)/[Domain Name] (Domenenavn)*1
[Authentication Mode] (Godkjenningsmetode) > [User Authentication] (Brukerautentisering) > [User Name] (Brukernavn)/[Password] (Passord)*2
*1 [User Name] (Brukernavn)/[Domain Name] (Domenenavn) brukes ikke hvis de blir stående tomme.
*2 Domenenavnet brukes ikke for utskrift med brukerautentisering.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Bruk domenenavnet ved pålogging til skriveren):
Lar deg logge på med domenenavnet angitt i [Domain Name] (Domenenavn), når du bruker Bluetooth-enhetsregister og/eller funksjonen [Provide Address] (Angi adresse)/[Release and Print] (Send og skriv ut)/[Printer Control Panel Login] (Pålogging til skrivers kontrollpanel).
4.Trykk på [OK].

Resultat

Det angitte brukernavnet vises i skjermbildet [App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon).