Vise forhåndsvisningsskjermen for dokumenter

På forhåndsvisningsskjermen for dokumenter kan du se forhåndsvisninger av data, sende e-post og skrive ut.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Åpne i Adobe Acrobat)
Hvis Adobe Acrobat er installert på den mobile terminalen du bruker, kan du åpne PDF-data for forhåndsvisning med Adobe Acrobat.
[Open In] (Åpne i)
Åpner de forhåndsviste dataene i en annen app som er installert på den mobile terminalen.
[]
Sender de forhåndsviste dataene med e-post.
Hvis du trykker på [] og velger en e-posttjeneste, legges en skannet datafil til en ny e-post.
[]
Skriver ut de forhåndsviste dataene. Hvis du trykker på [], vises en [Preview] (Forhåndsvisning)-skjerm for utskrift.