Åpne lokale dokumenter med et annet program

Du kan åpne en fil som er lagret på den mobile terminalen med en annen app.

Prosedyrer

1.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Documents] (Dokumenter).
2.Velg filen som skal åpnes med en annen app på den viste filvalgskjermen.
Forhåndsvisningsskjermen for dokumenter vises.
3.I forhåndsvisningsskjermen, trykk på [].
4.Trykk på [Open In] (Åpne i).
5.Trykk på appen du vil bruke.

Resultat

Filen åpnes i den valgte appen.
MERK
Avhengig av filen og appen som er valgt, kan det hende at filen ikke åpnes riktig.