Betegnelser brukt i bruksanvisningen

Dette forklarer symboler og innstillinger brukt i denne bruksanvisningen.

Symboler brukt i denne bruksanvisningen

I denne bruksanvisningen må forklaringer av elementer og operasjoner følges under bruk av dette produktet vist med symbolene som indikerer følgende.
VIKTIG
Indikerer driftskrav og restriksjoner. Sørg for at du leser disse elementene nøye fo å betjene produktet på riktig måte, og unngå skade på produktet.
MERK
Indikerer en oppklaring av en operasjon, eller inneholder ekstra forklaringer for en prosedyre. Det anbefales sterkt at du leser disse merknadene.

Om innstillinger

I denne bruksanvisningen, representeres innstillingsnavn vist på dataskjermen som vist i følgende eksempler.
Eksempel:
[Print] (Utskrift)
[OK]