Søke i bruksanvisningen

Når du søker i bruksanvisningen i henhold til følgende metoder, kan du finne emner som inkluderer tegnstrengen du søker etter.
Klikk på []-kategorien i menyområdet → skriv inn en tegnstreng du vil søke etter → klikk på [].
I den viste søkeresultatlisten, klikk på tittelen til emnet du vil vise.
Du kan begrense området av søkeemner etter metoden med å spesifisere ordene du vil søke etter.
For å søke etter emner som inkluderer alle ordene (AND-søk)
Skriv inn flere ord separert med mellomrom.
For å søke etter emner som inkluderer en frase (frasesøk)
Skriv inn en frase i doble gåsetegn ("").