Varemerker

Android, Chrome, Google Play og Gmail er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Google Inc.
macOS og Safari er varemerker for Apple Inc.
iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
Bluetooth-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Canon er under lisens.
Alle merkevarenavn og produktnavn som vises i dette dokumentet er registrerte varemerker eller varemerker for deres respektive eiere.
All other trademarks are the property of their respective owners.