Hva du kan gjøre med Canon PRINT Business

Du kan skanne, administrere dokumenter og skrive ut fra en Android-terminal som en smarttelefon, et nettbrett osv. ved hjelp av en multifunksjonsenhet fra Canon i et nettverk.
MERK
Funksjonene du kan bruke kan variere i henhold til følgende forhold.
Enheten du bruker, og innstillingene den har
Enhetens fastvareversjon
Enhetens alternativ-struktur
Appversjon
Android OS-versjon
Det mobile terminal-miljøet du bruker
Skjerminnholdet, prosedyrene osv. som vises og beskrives i håndboken kan avvike fra de som faktisk vises.
Hvis du bruker funksjoner som benytter Bluetooth med denne enheten, kan kommunikasjon (GATT-kommunikasjon) med enheten svikte og korrekt registrering (parkobling) kan ikke være mulig, avhengig av den mobile terminalen du bruker.

Oversikt over funksjoner

Skanne
Mottar data som er skannet av en multifunksjonsenhet på mobile terminaler.
Ta bilde
Tar bilder med kameraet og leser dem inn i appen i PDF-format.
Dokumentbehandling
Du kan laste opp skannede og innhentede data eller filer i den mobile terminalen til nettskytjenester som støttes av appen.
Du kan også skrive ut, laste ned og sende en e-post med filer som er lagret på støttede nettskytjenester
Søke etter og registrere enheter
Du kan finne enheter i et nettverk automatisk eller manuelt, og registrere opptil ti av dem i en liste.
Du kan også kontrollere enhetens status, og vise Remote UI for enheten.
Koble til enheten
Du kan bruke adresseboken til en mobil terminal som målet [Scan and Send] (Skann og send) / [Scan] (Skanning)-funksjonen til enheten, samt til å kontrollere og endre utskriftsinnstillingene for data som er lagret på enheten, eller til å skrive dem ut.
Åpne dokumenter fra andre apper
Du kan lagre og skrive ut data som er åpnet i andre apper som er installert på den mobile terminalen, som dokumenter fra denne appen.
Talkback Support
When Talkback is enabled in the settings of Android OS, the screens of this app are read aloud.
MERK
English and Japanese are supported. If Canon PRINT Business is started in an unsupported language, a message indicating that Talkback is unsupported is displayed and read aloud.
Some screens do not support Talkback. On screens that do not support Talkback, a message indicating that Talkback is unsupported is displayed and read aloud.
When Talkback is enabled, Menu Tip is disabled.