Støttede enheter

Kontroller listen over støttede enheter på kundestøttesiden for Canon PRINT Business.
Du kan få tilgang til kundestøttesiden ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
Fra denne appen
Trykk på [] > [Help] (Hjelp) i øvre høyre hjørne av hovedskjermbildet → trykk på koblingen til støttesiden på den øvre siden.
Fra Google Play
Tilgang fra Canon PRINT Business-nedlastningssiden.
Fra Canons webside
Søk "Canon PRINT Business".
MERK
Du må kanskje oppdatere fastvaren avhengig av modell. Hvis appen viser en melding som spør deg om du vil oppdatere fastvaren, oppdaterer du fastvaren til multifunksjonsenheten.
Hvis du angir en utskriftsserver som leveringsmål, kan du søke etter serveren manuelt ved å angi IP-adresse/DNS.
Multifunksjonsenhet med alternativet for ekstern server installert støttes ikke i dette programmet.