Nettverksmiljø ved bruk av en enhet som støtter direkte tilkobling

Når du bruker direkte tilkobling til en kompatibel enhet, kan du koble sammen en mobil terminal og en enhet trådløst også i et miljø uten trådløs ruter for lokalt nettverk.
MERK
Hvis du vil bruke en tjeneste som krever Internett-tilkobling, for eksempel "Data Conversion Service" eller nettskylagring, kontrollerer du at Wi-Fi-nettverket som den mobile terminalen er koblet til, er koblet til Internett.
Den kan kobles til Internett via et mobiltelefonnettverk, for eksempel LTE eller 3G, i miljøer der den ikke kan kobles til Internett fra et Wi-Fi-nettverk, og i slike tilfeller må kunden betale tilkoblingskostnaden.