Slik viser du [Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet

På [Select Printer] (Velg skriver)-skjermen kan du se informasjon om enhetene og enhetenes status i tillegg til å velge den enheten du vil bruke, på listen over registrerte enheter.
[] (Tilgangspunkt)
Viser tilstanden for den trådløse nettverkstilkoblingen og SSID for tilgangspunktet. Hvis du trykker på [], vises skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger for den mobile terminalen.
Enhetsliste
De registrerte enhetene vises i en liste. Du kan bruke dette ikonet til å vise enhetsinformasjon og -status. Når du trykker på enhetens navn, kan du velge den som enheten du vil bruke.
Hvis du trykker på detaljikonet, kan du vise detaljert informasjon om enheten på [Printer Details] (Skriverdetaljer)-skjermen.
[]: Enheter med maksimal papirbredde A4/Letter.
[]: Fargeskrivere.
[]: Svart/hvitt-skrivere.
[]: Enheter som er kompatible med PDF-direkteutskrift*
* Enheter som er utstyrt med en funksjon for PDF-direkteutskrift eller PS-utskrift, eller som leveres med tilkoblet HDD, ROM eller RAM
[]: Det finnes informasjon fra enheten.
Vis Remote UI fra [Printer Details] (Skriverdetaljer)-skjermen, og kontroller informasjonen.
Slette en enhet
Trykk på og hold nede enhetsnavnet, og trykk deretter på [Delete] (Slett) i dialogboksen som vises.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søk (Wi-Fi))
Søker automatisk etter enheter på nettverket som den mobile terminalen er koblet til.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Manuelt søk (Wi-Fi))
Søker manuelt etter enheter ved å angi IP-adresse eller DNS-navn (FQDN).
[QR Code] (QR-kode)
Skanner QR-kodene til enheter som kan vise QR-koder, og registrerer de enhetene.
[Nearby Printers] (Skrivere i nærheten)
Oppdager automatisk enheter med Bluetooth.