Komme i gang

Kontroller miljøet for nettverkstilkobling.
Den mobile terminalen må være koblet til et tilgangspunkt for trådløst nettverk.
Tilgangspunktet og enheten du bruker, må være tilkoblet via kablet eller trådløst nettverk.
Kontroller at Wi-Fi-innstillingene på den mobile terminalen er aktivert.
MERK
Hvis du vil bruke en tjeneste som krever Internett-tilkobling, for eksempel "Data Conversion Service" eller nettskylagring, kontrollerer du at Wi-Fi-nettverket som den mobile terminalen er koblet til, er koblet til Internett.
Den kan kobles til Internett via et mobiltelefonnettverk, for eksempel LTE eller 3G, i miljøer der den ikke kan kobles til Internett fra et Wi-Fi-nettverk, og i slike tilfeller må kunden betale tilkoblingskostnaden.

Beslektede emner