Skrive ut innholdet i en e-post

Du kan skrive ut innholdet i en e-post ved å konvertere den til et dataformat som er kompatibelt med denne appen.
Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en e-post.
Lagre e-postskjermbildet som en skjermdump og skrive ut
Lagre bildedata for skjermbildet på den mobile terminalen. Du kan velge og skrive ut bildedataene du har lagret ved hjelp av dette programmet.
MERK
Fremgangsmåten for å lagre skjermdumper avhenger av den mobile terminalen du bruker. Det kan også være tilfeller der skjermdumpfunksjonen ikke støttes. Du finner mer informasjon i håndboken som fulgte med mobilterminalen.
Konvertere teksten i e-posten til en PDF-fil og skrive ut
Konverter teksten i e-posten til en PDF-fil med en app som kan opprette en PDF. Du kan velge og skrive ut PDF-filen ved hjelp av dette programmet.
Skrive ut via Canon Print Service
Start Canon Print Service fra Gmail og skriv ut en e-post. Canon Print Service kan lastes ned fra Google Play.

Beslektede emner