Utføre brukerbehandling for utskrift

Du kan behandle utskrift med avdelings-ID-styringfunksjonen eller brukerautentiseringsfunksjonen.

Forutsetninger

Enheten du bruker, støtter avdelings-ID-styringsfunksjonen/brukerautentiseringsfunksjonen.
Avdelings-ID-styringsfunksjonen/brukerautentiseringsfunksjonen er aktivert på enheten.
MERK
Du finner mer informasjon i håndbøkene som fulgte med enheten.
Brukerautentisering bruker den lokale brukerinformasjonen registrert i enheten.

Prosedyrer

Velge filen du vil skrive ut

1.Vis filen du vil skrive ut, på forhåndsvisningsskjermen for dokumenter.
2.Trykk på [].
Skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) vises.

Skrive ut den valgte filen

1.Trykk på [Printer] (Skriver), og velg enheten du vil skrive ut på.
2.Trykk på utskriftsinnstillingene → trykk på [Authentication Mode] (Godkjenningsmetode).
3.Trykk på detaljikonet for [Dept. ID Mgt.] (Avdelings-ID-styring)/[User Authentication] (Brukerautentisering).
4.Konfigurer innstillingene for brukerstyring.
[Dept. ID Mgt.] (Avdelings-ID-styring)
[Department ID] (Avdelings-ID)/[PIN]:
Angi verdien som er stilt inn på enheten.
[User Authentication] (Brukerautentisering)
[User Name] (Brukernavn)/[Password] (Passord):
Angi verdien som er stilt inn på enheten.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Bekreft avdelings-ID/PIN-kode ved utskrift):
Når dette alternativet er aktivert, vises en dialogboks til bekrefting/innstilling av autentiseringsinformasjon i appen når man skal skrive ut.
5.Gå tilbake til [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger)-skjermbildet > [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermbildet.
6.I [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen, trykk på [Print] (Utskrift).

Resultat

Utskriften av de valgte dataene blir styrt med metoden du stilte inn.

Beslektede emner