Skrive ut en webside

Du kan skrive ut websiden du bruker ved å velge denne appen fra delemenyen i en nettleserapp, som Chrome.

Prosedyrer

Vise en webside for utskrift

1.Vis websiden som skal skrives ut i en nettleserapp, som Chrome.
2.Start Canon PRINT Business fra delemenyen i en nettleserapp.
Skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) til Canon PRINT Businessvises.

Skrive ut den valgte websiden

1.Trykk på [Printer] (Skriver), og velg enheten du vil skrive ut på.
2.Trykk på utskriftsinnstillingene for å endre dem.
3.Kontroller forhåndsvisningen på [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen.
Kontrollere andre og påfølgende sider
Trykk på miniatyrbildet for å forstørre forhåndsvisningen. Hvis du skriver ut en fil med flere sider, kan du kontrollere den andre siden og etterfølgende sider som forstørrede forhåndsvisninger.
Slette unødvendige sider
Trykk på miniatyrbildet for å forstørre forhåndsvisningen. Vis unødvendige sider, og trykk på [].
4.I [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen, trykk på [Print] (Utskrift).

Resultat

Den valgte websiden skrives ut.
MERK
Avhengig av websiden kan det hende at forventet forhåndsvisning/utskriftsresultat ikke oppnås. 

Beslektede emner