Kan ikke koble til direkte med enheten

Hvis nettverksinnstillingene for enheten og den mobile terminalen du bruker, ikke er konfigurert riktig, kan det hende at du ikke kan koble til direkte, selv med en enhet som oppdages av denne appen.
Kontroller følgende hvis du ikke får koblet direkte til en enhet:
Nettverksinnstillingene for den mobile terminalen
Er den koblet til nettverket til enheten du bruker?
MERK
Hvis du manuelt legger til og kobler til et nettverk i Wi-Fi-innstillingene for den mobile terminalen, vil du kanskje ikke være i stand til å koble til direkte fra og med neste gang. Hvis dette skjer, må du slette nettverket du la til manuelt fra nettverkslisten i Wi-Fi-innstillinger, og koble til nettverket til enheten du bruker.
Systeminnstillinger for enheten
Er direkte tilkobling aktivert i [Preferences] (Innstillinger)/[Network Settings] (Nettverksinnstillinger) for enheten?
Hvis du vil koble til direkte, må du aktivere direkte tilkobling i [Preferences] (Innstillinger)/[Network Settings] (Nettverksinnstillinger) for enheten. Kontakt enhetsadministratoren for informasjon om innstillingsmetoden.
Innstillinger for denne appen
Er [User Information] (Brukerinformasjon) > [Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) deaktivert?
Hvis [Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) i [App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon) er aktivert, kan du ikke starte direkte tilkobling med [Other Functions] (Andre funksjoner) > [Direct Connection] (Direkte tilkobling) i denne appen.