Kan ikke koble til direkte med enheten

Hvis nettverksinnstillingene for enheten og den mobile terminalen du bruker, ikke er konfigurert riktig, kan det hende at du ikke kan koble til direkte, selv med en enhet som oppdages av denne appen.
Kontroller følgende hvis du ikke får koblet direkte til en enhet:
Nettverksinnstillingene for den mobile terminalen
Er den koblet til nettverket til enheten du bruker?
MERK
Hvis du manuelt legger til og kobler til et nettverk i Wi-Fi-innstillingene for den mobile terminalen, vil du kanskje ikke være i stand til å koble til direkte fra og med neste gang. Hvis dette skjer, må du slette nettverket du la til manuelt fra nettverkslisten i Wi-Fi-innstillinger, og koble til nettverket til enheten du bruker.
Systeminnstillinger for enheten
Er enheten slått på?
Er direkte tilkobling startet?
Innstillinger for denne appen
Har antallet registrerte enheter nådd den øvre grensen?
I denne appen kan du registrere opptil 10 enheter. Hvis til sammen 10 enheter er registrert, må du slette noen registrerte enheter før du kan søke etter enheter.
Hvis du ikke kan koble til en registrert enhet, sletter du enheten fra [Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet og registrerer den på nytt.
Har du installert den nyeste versjonen av denne appen?