Kan ikke registrere (parkoble) en Bluetooth-kompatibel enhet

Når du kobler til en enhet med Bluetooth, må du angi en PIN-kode for å registrere (parkoble) enheten med den mobile terminalen. Hvis dialogboksen for å angi PIN-koden ikke vises, angir du PIN-koden som vises på skriveren i parkoblingsforespørselen som vises i varslingsområdet på den mobile terminalen.
Varslingsområdet vises ved sveipe nedover fra øverst på skjermen til den mobile terminal – som vist på tegningen.