Kan ikke viseRemote UI fra den mobile terminalen kan ikke vises

Avhengig av enheten kan det være at du ikke er i stand til å vise Remote UI fra den mobile terminalen. Hvis dette skjer, må du kontrollere statusen for enheten på Remote UI som vises på PC-en eller kontrollpanelet på enheten.
Hvis Remote UI vises fra den mobile terminalen, kan det være at du ikke kan bruke enkelte funksjoner, som for eksempel håndtering av filer. Hvis dette skjer, utfører du handlingene fra Remote UI fra PC-en eller kontrollpanelet på enheten.
Hvis proxyinnstillinger har blitt innstilt med Wi-Fi-innstillingene på den mobile terminalen, kan du ikke vise Remote UI på enheten du registrerte med Wi-Fi Direct. Hvis dette skjer, sjekk enhetsstatusen som vises på Remote UI på PC-en eller kontrollpanelet på enheten.