Hvilke portnumre du må tillate i en brannmur

Canon PRINT Business bruker følgende portnumre.
80 (TCP): WSD
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): For følgende (HTTPS)
Kommunikasjon med nettskybasert lagring
Kommunikasjon med Data Conversion Service
Overføring av bruksstatuser
515 (TCP) / 9100 (TCP): For utskriftsjobber
5900 (TCP): For fjerndrift med enhetene
8000 (TCP): REST
8080 (TCP): WebDAV*
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): For innhenting av enhetsinformasjon om MF-serien
47545 (UDP): For innhenting av enhetsinformasjon
* Du kan endre portnummeret for WebDAV i [App Settings] (App-innstillinger) > [WebDAV Port].