Kan ikke bruke [Provide Address] (Angi adresse)-funksjonen

Hvis enheten du bruker, er registrert i denne appen, ikke som en IP-adresse, men som et DNS-navn, kan det hende at kommunikasjon med enheten mislykkes hvis DNS-navnet inneholder tegnet _.
Kontroller DNS-navnet i enhetslisten i skjermbildet [Select Printer] (Velg skriver). Hvis DNS-navnet som vises under enhetsnavnet, inneholder tegnet _, for eksempel "device_01.aaa.bbb.com", registrerer du enheten du bruker på nytt ved å manuelt søke etter den ved hjelp av IP-adressen.